سپتامبر 18, 2021

پاورپوینت آدیپوکین ها

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها دانلود فایل پاورپوینت آدیپوکین ها  تدارک شده شامل پاورپوینت آدیپوکین ها;آدیپوکین ها;تشکیلات و ساختمان بافت چربی;لپتین;نقش لپتین;آدیپونکتین;آدیپونکتین و رشد استخوانی ;رزیستین …

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی  تدارک شده شامل پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی;الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی;کلونی زنبورعسل …

فسفر در گاوهای شیری

دانلود فسفر در گاوهای شیری دانلود فایل فسفر در گاوهای شیری  تدارک شده شامل فسفر;گاوهای شیری;هورمون پاراتورمون;احتیاجات غذایی فسفر;ضریب جذبی فسفر برای دانلود فایل روی …

پاورپوینت بوقلمون

دانلود پاورپوینت بوقلمون دانلود فایل پاورپوینت بوقلمون  تدارک شده شامل بوقلمون ;تاریخچه اهلی شدن بوقلمون;تاریخچه نگهداری یوقلمون در ایران;گوشت بوقلمون برای دانلود فایل روی لینک …

قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و دانلود مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری متداول

دانلود قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و دانلود مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری متداول دانلود فایل قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و دانلود …