ژوئن 20, 2021

کتاب بلبرینگ

دانلود کتاب بلبرینگ دانلود فایل کتاب بلبرینگ  تدارک شده شامل کتاب بلبرینگ;اصطلاحات بیرینگها Bearings ;رولبرینگ استوانه اى;بیرینگ ساچمه اى با چهار نقطه تماسى;نشیمنگاه یا محفظه …

سمینار مبانی جوش لوله

دانلود سمینار مبانی جوش لوله دانلود فایل سمینار مبانی جوش لوله  تدارک شده شامل فرآیندهای جوشکاری;ذوبی;غیر ذوبی;جوشکاری قوس الکتریکی;قطب مستقیم;قطب معکوس;الکترود;پارامترهای قوس الکتریکی;GTAW;مقایسه فرآیندهای مختلف …